Stavební a strojní výkopové práce

Firma Spáčil provozuje nejrůznější služby z oboru stavebních služeb a likvidace odpadů. Stěžejní činností naší firmy jsou stavební práce a strojní výkopové práce. Provádíme přípravné práce pro stavby a výkopy provádíme buď ručně, nebo pomocí traktor-bagru KOMATSU 97R. Součástí stavebních prací jsou také terénní úpravy.

V rámci stavebních prací provádíme:

  • práce s čelním nakladačem - UNC
  • ruční výkopové práce
  • výkopové práce traktor-bagrem
  • přípravné práce pro stavby

Likvidace odpadů a kontejnerová doprava

Druhou stěžejní činností naší firmy je odborná likvidace odpadů. Třídíme odpad obyčejný i nebezpečný. Z obyčejného odpadu se specializujeme především odpad stavební. Nebezpečný odpad je takový, který má negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí. Likvidaci odpadů jsme schopni zrealizovat cca do 4 hodin od objednání. U nebezpečného odpadu však prosíme objednání likvidace alespoň 24 hodin předem.

V rámci likvidace odpadů provádíme:

• odstranění nepovolených skládek
• odborná likvidace odpadů třídy O a N
• přistavování kontejnerů (včetně svozu a likvidace odpadu)
• odvoz odpadu – kontejnery o objemu 3 - 16 m3
• pronájem kontejnerů včetně možnosti nakládky

Kompletní přehled Služby Spáčil s.r.o.: